Maa- ja Rakennusmittauspalvelut

Luotettavaa Mittausta

Gps - TotalStation - 3D mallinnus

Palvelut

Monipuolinen mittausalan osaaminen on ollut vahva perusta työssämme. Palvelujemme kautta hoituvat erilaiset rakennus- ja maarakennusmittaukset, määrä- ja pinta-alakartoitukset, tarkemittaukset, sekä näihin liittyvät 3D mallinnus ja määrälaskenta työt.

Maanmittaus
 • Maastomittaus 
 • Kartoitukset
 • Tonttikartat
 • Maastomallit
 • Tonttimittaukset
 • Rajalinjat
GPS Mittaus
 • GPS Satelliitti
 • Vrs verkko mittaus
 • Gps Paikannus
 • Kartoitusmittaukset
 • Kiintopisteet
Rakennusmittaus
 • Rakennusmittaus
 • Talonrakennusmittaukset
 • Teollisuusmittaus
 • Kiinteistömittaukset
 • Paalutusmittaukset
 • Tarkemittaukset
Maarakennusmittaus
 • Maarakennusmittaus
 • Tie-, silta- ja katurakennusmittaukset
 • Kaivo- ja viemäri mittaus
 • Kaapeli- ja voimalinjakartoitukset
Tunnelimittaus
 • Tunneli - ja kaivosmittaus
3D Mallinnus
 • 3D Mallinnus
 • Rakennetarkkeet
 • Tarkemittaus
Määrälaskennat
 • Massalaskenta
 • Pinta-alamittaus
 • Määrälaskenta
 • Louhintamittaukset